Araudia

pdf
24.72 MB
2018·11·28 Araudia
Arama, Zarataren azterketa 2018
pdf
20.07 MB
2018·11·28 Araudia
Aramako Lehen sektoreko Plan Partziala 2018
pdf
7.73 MB
2018·07·23 Araudia
Aramako arau subsidiarioak
pdf
46.67 KB
1970·01·01 Araudia

Ordenantza fiskalak 2018

pdf
184.04 KB
2015·11·25 Araudia

Udalerrian txabolak eraikitzeko ordenantza. Behin betiko onespena.

pdf
508.75 KB
2015·11·24 Araudia

Udalerriko lursail eraikigarrien eraikinen ordenantza. Behin betiko onaspena.

pdf
55.06 KB
2015·08·29 Araudia

Aramako udalak txakurren inguruan erabakitako araudia