Web edukia bistaratu

Aurrekontuak

2020ko aurrekontua

Aurrekontuak eta beraietan jarraitutako irizpideak laburki azaltzen diren testua.

2020eko Urtarrilaren 27ko GAOn argitaratuak.

 

Sarrerak

Kapitulua Izena Euro
1 Zuzeneko zergak 923,68
2 Zeharkako zergak        2.000€
3 Tasak eta bestelako sarrerak   41.720€
4 Transferentzia arruntak 225.502,00
5 Ondare sarrerak 12.190,00
6 Inbersio errealen besterenganaketa           0€
7 Kapital transferentziak  200.220,00
8 Finantza aktiboak                 0€
9 Pasibo finantzieroak            0€
  Guztira 574.000€

 

Gastuak

Kapitulua Izena Euro
1 Pertsonal gastuak 124.789,00
2 Ondasun arrunten erosketa 148.331,00
3 Finantza gastuak        100€
4 Transferentzia arruntak 49.889,00
5 Inbertsio errealak   250.891,00
6 Kapital transferentziak            0€
7 Finantza aktiboak            0€
8 Finantza pasiboak            0€
  Guztira 574.000€