Web edukia bistaratu

Aurrekontuak

2021ko aurrekontua

Aurrekontuak eta beraietan jarraitutako irizpideak laburki azaltzen diren testua.

2021eko martxoaren 26ko GAO-n argitaratua

 

Sarrerak

Kapitulua Izena Euro
1 Zuzeneko zergak 90860
2 Zeharkako zergak        2.000€
3 Tasak eta bestelako sarrerak   42550€
4 Transferentzia arruntak 225.442
5 Ondare sarrerak 12.190,00
6 Inbersio errealen besterenganaketa           0€
7 Kapital transferentziak  196.958
8 Finantza aktiboak                 0€
9 Pasibo finantzieroak            0€
  Guztira 570.000€

 

Gastuak

Kapitulua Izena Euro
1 Pertsonal gastuak 152.200
2 Ondasun arrunten erosketa 161.881
3 Finantza gastuak        1000€
4 Transferentzia arruntak 49.889,00
5 Inbertsio errealak   202.795
6 Kapital transferentziak            0€
7 Finantza aktiboak            2.235€
8 Finantza pasiboak            0€
  Guztira 570.000€