Web edukia bistaratu

Aurrekontuak

2019ko aurrekontua

Aurrekontuak eta beraietan jarraitutako irizpideak laburki azaltzen diren testua.

 

Sarrerak

Kapitulua Izena Euro
1 Zuzeneko zergak   85.150€
2 Zeharkako zergak        10.000€
3 Tasak eta bestelako sarrerak   44.650€
4 Transferentzia arruntak 228.638,50€
5 Ondare sarrerak   12.280€
6 Inbersio errealen besterenganaketa           0€
7 Kapital transferentziak 63.281,50€
8 Finantza aktiboak                 0€
9 Pasibo finantzieroak            0€
  Guztira 444.000€

 

Gastuak

Kapitulua Izena Euro
1 Pertsonal gastuak 127.100€
2 Ondasun arrunten erosketa 148.186,20€
3 Finantza gastuak        100€
4 Transferentzia arruntak   50.008,80€
5 Inbertsio errealak   118.605€
6 Kapital transferentziak            0€
7 Finantza aktiboak            0€
8 Finantza pasiboak            0€
  Guztira 444.000€