Web edukia bistaratu

Aurrekontuak

2016ko aurrekontua

Aurrekontuak eta beraietan jarraitutako irizpideak laburki azaltzen diren testua.

 

Sarrerak

Kapitulua Izena Euro
1 Zuzeneko zergak 95.950€
2 Zeharkako zergak 6.500€
3 Tasak eta bestelako sarrerak 32.500€
4 Transferentzia arruntak 217.850€
5 Ondare sarrerak 13.500€
6 Inbersio errealen besterenganaketa 0€
7 Kapital transferentziak 39.700€
8 Finantza aktiboak 0€
9 Pasibo finantzieroak 0€
  Guztira 406.000€

 

Gastuak

Kapitulua Izena Euro
1 Pertsonal gastuak 123.200€
2 Ondasun arrunten erosketa 165.352€
3 Finantza gastuak 100€
4 Transferentzia arruntak 51.446€
5 Inbertsio errealak 65.802€
6 Kapital transferentziak 0€
7 Finantza aktiboak 0€
8 Finantza pasiboak 100€
  Guztira 406.000€