Web edukia bistaratu

Aurrekontuak

2018ko aurrekontua

Aurrekontuak eta beraietan jarraitutako irizpideak laburki azaltzen diren testua.

 

Sarrerak

Kapitulua Izena Euro
1 Zuzeneko zergak   87.250€
2 Zeharkako zergak        100€
3 Tasak eta bestelako sarrerak   44.000€
4 Transferentzia arruntak 222.945,50€
5 Ondare sarrerak   11.540€
6 Inbersio errealen besterenganaketa           0€
7 Kapital transferentziak 151.164,50€
8 Finantza aktiboak                 0€
9 Pasibo finantzieroak            0€
  Guztira 517.000€

 

Gastuak

Kapitulua Izena Euro
1 Pertsonal gastuak 119.200€
2 Ondasun arrunten erosketa 144..486,20€
3 Finantza gastuak        100€
4 Transferentzia arruntak   48.046,50€
5 Inbertsio errealak   205.167,30€
6 Kapital transferentziak            0€
7 Finantza aktiboak            0€
8 Finantza pasiboak            0€
  Guztira 517.000€