Web edukia bistaratu

Aurrekontuak

2017ko aurrekontua

Aurrekontuak eta beraietan jarraitutako irizpideak laburki azaltzen diren testua.

 

Sarrerak

Kapitulua Izena Euro
1 Zuzeneko zergak   82.560€
2 Zeharkako zergak        100€
3 Tasak eta bestelako sarrerak   39.900€
4 Transferentzia arrunta 218.150€
5 Ondare sarrerak   13.043€
6 Inbersio errealen besterenganaketa           0€
7 Kapital transferentziak 7.852,50€
8 Finantza aktiboak                 0€
9 Pasibo finantzieroak            0€
  Guztira 362.000€

 

Gastuak

Kapitulua Izena Euro
1 Pertsonal gastuak 121.500€
2 Ondasun arrunten erosketa 146.099€
3 Finantza gastuak        100€
4 Transferentzia arruntak   51.471€
5 Inbertsio errealak   42.830€
6 Kapital transferentziak            0€
7 Finantza aktiboak            0€
8 Finantza pasiboak            0€
  Guztira 362.000€