Dokumentuak

Ordenantza Fiskalak

Ordenantza Fiskalak

2012ko urtarrilaren 1ean Aramako Udalean indarrean dauden Ordenantza Fiskalei buruzko informazioa.

2015ko urtarrilaren 1etik aplikagarri diren aldaketak.